Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

Ivan Koller TIKO
Prachaticka 31
960 01 Zvolen
IČO: 10918531
DIČ: 1020608820
IČ DPH: SK1020608820
Banka: TATRA BANKA
Účet: SK43 1100 0000 0029 4009 0391
GIC: TATRSKBXXXX

Kontaktná osoba

Meno: Ivan Koller TIKO
Telefón: 0905 322 050
Email: tiko.sport@pobox.sk
Zápis v registri: živn. register č. 4389/1994 OU Zvolen