Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko

Ulica a číslo

Mesto a PSČ

E-mail a telefón

 

 

Predávajúci:

Ivan Koller TIKO

Prachatická 2248/31, Zvolen 96001

 

Adresa na zaslanie tovaru: TIKO šport, Rákoš 18/A, Zvolen 96001

Upozornenie: tovar zasielajte len kuriérom, zásielky ktoré nebudú dodané na našu prevádzku /napr. poštou a nechajú tu len oznámenku/, nepreberieme a pošta vám balík vráti späť

 

tiko.sport@pobox.sk

045 5324 228

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy:

 

číslo faktúry:  ………………………………………….

 

dátum objednávky: …………………………………...

 

dátum prevzatia tovaru: ……………………………...

 

názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov:

 

……………………………………………………………………………….

 

požadovaná hodnota k vráteniu: ………………………………………...

 

požadovanú sumu mi vráťte

 

- na účet číslo IBAN               ……………………………………………..

 

- iným spôsobom

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

Dátum odoslania formulára: