Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

 

Kupujúci:

 

Meno, priezvisko:

 

Adresa:

 

e-mail:

 

tel. číslo:

 

Predávajúci:

 

Ivan Koller TIKO, Prachatická 2248/31, 96001 Zvolen

IČO 10918531

e-mail: tiko.sport@pobox.sk

tel.číslo: 045/5324228

 

týmto reklamujem doleuvedený tovar:

 

 

Názov tovaru:

 

 

 

Popis vady tovaru:

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo faktúry/ dokladu o kúpe:

 

 

 

Dátum :

 

 

 

 

 

Upozornenie: reklamovaný tovar zasielajte na adresu podľa Všeobecných obchodných podmienok:

 

TIKO šport

Rákoš 18/A

96001 ZVOLEN